قسمتهایی از ویدیوی مربوط به ارزیابی امن - مسئله احراز هویت و احراز نویسندگی دانشجو

نمایش 2150

دکتر سید امید فاطمی

منتشر شده 3 سال پیش
دسته‌بندی:

یادگیری‌الکترونیکی

توضیحات:

یکی از مباحث کارگاه طراحی دوره برخط بحث ارزیابی می باشد. و در بحث ارزیابی برخط همیشه سوال از تقلب و احراز هویت دانشجو مطرح است. در کارگاه به تفصیل در این مورد توضیح داده شده است. این ویدیو بخشهایی از آن توضیحات می باشد.

هشتگ‌ها:

آزمون برخط authorship تقلب تقلب علمی ارزیابی امن secure assessment

ویدیوهای مرتبط
1:0
1195 بازید   3 سال پیش