راهنمای اساتید برای ورود به دروس خود در سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران

نمایش 8572

دسته‌بندی:

راهنماها

توضیحات:

هر استادی در دانشگاه تهران می تواند کلیه دروس خود را در سامانه مدیریت یادگیری مدیریت کند.

هشتگ‌ها:

یادگیری الکترونیکی، یادگیری تلفیقی، سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی

ویدیوهای مرتبط