اولین ارائه دکتر فاطمی در جمع مدیران دو مرکز انفورماتیک و یادگیری الکترونیکی

نمایش 1246

دسته‌بندی:

یادگیری‌الکترونیکی

توضیحات:

بعد از مصوبه جدید دانشگاه در تشکیل مرکز فناوریهای نوین دیجیتالی (در سطح معاونت دانشگاه) دکتر فاطمی به تبیین رسالت این مرکز پرداختند. این جلسه شورای مدیران در تاری 26 آذر 98 برگزار شد.

هشتگ‌ها:

تحول دیجیتال مرکز فناوریهای نوین دیجیتالی Digital Transformation Cheif Executive Officer Knowledge Management مدیریت دانش

ویدیوهای مرتبط
1:0
1239 بازید   3 سال پیش