مصاحبه با دانشجویان - تجربیات حوزه دیجیتال و یادگیری الکترونیکی

نمایش 332

اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال

منتشر شده 3 سال پیش
دسته‌بندی:

جشنواره دیجیتال

توضیحات:

تجربیات خوب و بد - پیشنهاد برای آینده

هشتگ‌ها:

دانشجویان یادگیری الکترونیکی جشنواره دیجیتال

ویدیوهای مرتبط