دومین دوره آموزشی اصول و کاربرد اسپکترومتری NMR- مطالعه مولکول‌های حیاتی

نمایش 446

IBB

منتشر شده 2 سال پیش
ویدیوهای مرتبط