سیستم استنباط فازی-پیاده سازی-آمایش سرزمین

نمایش 71

دروس دکتر فرجی در دوران کرونا

منتشر شده 9 ماه پیش
دسته‌بندی:

جغرافیا

توضیحات:

هشتگ‌ها:

دکتر فرجی آمایش سرزمین متلب

ویدیوهای مرتبط