پخش زنده جلسه عمومی مرکز فناوری های دیجیتالی - دوشنبه 13 مرداد

نمایش 107

دکتر سید امید فاطمی

منتشر شده 10 ماه پیش
دسته‌بندی:

یادگیری‌الکترونیکی

توضیحات:

پخش زنده جلسه عمومی مرکز فناوری های دیجیتالی - دوشنبه 13 مرداد

هشتگ‌ها:

جلسه عمومی مرکز فناوری دیجیتال

ویدیوهای مرتبط
1:0
663 بازید   1 سال پیش