درس متالورژی پیشرفته جوشکاری- واکنش های شیمیایی در جوشکاری- واکنش شیمیایی گاز و فلز جوش

نمایش 141

akbarimusavi

منتشر شده 1 سال پیش
دسته‌بندی:

معدن و متالوژی

توضیحات:

دانشکده متالورژی و مواد پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران- کارشناسی ارشد گرایش جوشکاری- درس متالورژی پیشرفته جوشکاری از فایل welding metallurgy 03 (advanced)-2

هشتگ‌ها:

ویدیوهای مرتبط