مرحله 7 - مثال نرم افزار R - ساخت Dockerfile و docker image با استفاده از برنامه docker

نمایش 151

سید مرتضی امینی

منتشر شده 1 سال پیش
دسته‌بندی:

راهنماها

توضیحات:

این یک مثال برای کار با نرم افزار R در سامانه پردازش موازی از طریق ساخت docker image است. در این مثال فایل های برنامه و داده ها داخل image قرار گرفته اند که این کار به طور کلی توصیه نمی شود. چنین کاری تنها زمانی توصیه می شود که image منحصرا برای اجرای یک بار یک برنامه ساخته شود. در مرحله 11 و مثال نرم افزار python حالت صحیح تر ساخت image شرح داده شده که docker image تنها شامل برنامه اصلی و کتابخانه های مورد نیاز است.

هشتگ‌ها:

#سامانه_پردازش_موازی #بستر_محاسباتی

ویدیوهای مرتبط