فصل سوم

نمایش 489

دروس دکتر فرجی در دوران کرونا

منتشر شده 6 ماه پیش
دسته‌بندی:

جغرافیا

توضیحات:

در این ویدئو کار با نرم افزار اکسل و همچنین روش SAW توضیح داده شده است

هشتگ‌ها:

دکتر فرجی MCDM فنون تصمیم

ویدیوهای مرتبط