جلسه پنجم ریاضیات در شیمی فیزیک

نمایش 407

کانال علی مقاری

منتشر شده 3 ماه پیش
دسته‌بندی:

فیزیک

توضیحات:

هشتگ‌ها:

ریاضیات در شیمی فیزیک

ویدیوهای مرتبط
1:50:18
229 بازید   4 ماه پیش
5:11
77 بازید   2 ماه پیش