سازمان اجتماعی به مثابه سازمان یادگیرنده – July 2020

نمایش 114

رسانه های مرکز فناوریهای دیجیتالی

منتشر شده 10 ماه پیش
دسته‌بندی:

یادگیری‌الکترونیکی

توضیحات:

بر مبناي آنچه در اين ويدئو توسط Mark Britz & James Tyer بيان مي شود امروزه شرکت‌ها آگاه و دانا می‌دانند که موفقیت آن‌ها مبتنی بر نوآوری و پاسخگویی است که تحقق اين امر با برقراري ارتباط اجتماعی درون سازماني آغاز می‌شود. اين كار با در نظر داشتن درک روانشناسی و جامعه‌شناسی از فناوری بوسيله انجام كار بهنر ( نه فقط انجام سريع تر كار) انجام می‌شود و سرآغاز آن ایجاد و رشد پیوستگی است.

هشتگ‌ها:

سازمان اجتماعي سازمان يادگيرنده نوآوري پاسخگويي ازتباط اجتماعي فناوري روانشناسي جامعه شناسي

ویدیوهای مرتبط
1:0
661 بازید   1 سال پیش