مسابقه روز به همراه جایزه

نمایش 370

اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال

منتشر شده 3 سال پیش
دسته‌بندی:

جشنواره دیجیتال

توضیحات:

جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال | مسابقه روز به همراه جایزه | 6 شهریور ماه 1400

هشتگ‌ها:

دانشگاه تهران دیجیتال next1400 جشنواره دیجیتال مسابقه جایزه

ویدیوهای مرتبط