امنیت شبکه - جلسه 0 - معرفی دوره توسط استاد درس

نمایش 4671

دکتر محمد صیاد حقیقی

منتشر شده 12 ماه پیش
دسته‌بندی:

برق و کامپیوتر

توضیحات:

هشتگ‌ها:

Network Security امنیت شبکه صیاد

ویدیوهای مرتبط
6:59
424 بازید   1 سال پیش
1:0
499 بازید   2 سال پیش
15:25
371 بازید   1 سال پیش