ایجاد سوال برای یک کوئیز در سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی

نمایش 1180

دکتر سید امید فاطمی

منتشر شده 1 سال پیش
دسته‌بندی:

یادگیری‌الکترونیکی

توضیحات:

دو سوال از نوع چند گزینه ای و drag/drop از طریق خود سامانه ایجاد می شود. این فیلم قسمتی از موضوع ارائه شده برای بحث ایجاد فعالیت و همچنین ارزیابی می باشد.

هشتگ‌ها:

یادگیری الکترونیکی کوئیز آزمون فعالیت محور ارائه بازخورد سوال چند گزینه ای سوال انتخاب جا quiz question feedback

ویدیوهای مرتبط
1:0
605 بازید   1 سال پیش