بيست و دومين مراسم تقدير از فرزندان ممتاز خانواده بزرگ دانشگاه تهران ۰۶/‏۱۲/‏۹۹

نمایش 145

مدیریت دیجیتالی ارتباطات و مستندات (مداوم) دانشگاه تهران

منتشر شده 7 ماه پیش
دسته‌بندی:

رویدادهای دانشگاه تهران

توضیحات:

بيست و دومين مراسم تقدير از فرزندان ممتاز خانواده بزرگ دانشگاه تهران ۰۶/‏۱۲/‏۹۹

هشتگ‌ها:

رویداد رفاهی معاونت_اداری_و_مالی تقدیر

ویدیوهای مرتبط