ایجاد تعادل بین کار و زندگی ارائه شده توسط کارشناس دانشگاه تهران

نمایش 661

رسانه های مرکز فناوریهای دیجیتالی

منتشر شده 3 سال پیش
دسته‌بندی:

تحول دیجیتال

توضیحات:

در این ویدئو خانم خوشکار مباحثی در خصوص تعادل بین کار و زندگی شامل متفاوت بودن مفهوم تعادل بین کار و زندگی برای هر فرد، نحوه دستیابی به یک تعادل خوب بر اساس معیارهایی همچون اولویت بندی کارها (فوری، غیرفوری، مهم، غیرمهم)، تجزیه و تحلیل کارها، روشهای افزایش کارایی در شغل و زندگی،، افزودن انعطاف پذیری در مدل پرماه، پیدا کردن وقت برای خود، کنار گذاشتن وسایل ارتباط جمعی در ساعات غیرکاری، هنر نه گفتن، ایجاد تعادل بین احساس و منطق و قانون، کنترل احساس رقابت و مسابقه، نبدن کار و اخلاق کاری به خانه، انجام ندادن کاری که دوسن ندارید و در انتها ÷یشنهادتی برای سازمان و افراد به منظور ایجاد تعادل بین کار و زندگی ارائه می کنند.

هشتگ‌ها:

تعادل کار و زندگی مدل پرما هنر نه گفتن

ویدیوهای مرتبط