کاربانرم افزار اکسل

نمایش 72

دروس دکتر فرجی در دوران کرونا

منتشر شده 6 ماه پیش
دسته‌بندی:

جغرافیا

توضیحات:

در این ویدئو نحوه کار با نرم افزار اکسل بیان شده است تا دانشجو بتواند تمرینهای فنون تصمیم را انجام دهد

هشتگ‌ها:

دکترفرجی MCDM فنون تصمیم

ویدیوهای مرتبط