موفقیت یادگیری الكترونيكي (L&D) در بحران كرونا – July 2020

نمایش 139

رسانه های مرکز فناوریهای دیجیتالی

منتشر شده 9 ماه پیش
دسته‌بندی:

یادگیری‌الکترونیکی

توضیحات:

در اين ويدئو David Wilson مدير عامل گروه Fosway و تحليل گر توسعه منابع انساني در اروپا در خصوص موفقيتهاي يادگيري الكترونيكي پس از شيوع كرونا (L&D پسا كرونا)صحبت ميكند. او بيان ميدارد كه 95% از صاحب نظران L&D معتقدند يادگيري الكترونيكي به دليل شيوع كرونا تغيير خواهد كرد اما چگونه؟ او در باره رعايت موارد اساسي به هنگام ساخت اكوسيستم جديد يادگيري الكترونيكي مطالبي به اشتراك مي گذارد. او تحول در يادگيري الكترونيكي به لحاظ برنامه ريزي، اقدام و اپليكيشن طي سالهاي 2018 تا 2020 را با يكديگر مقايسه كرده، در خصوص مباحث مختلف در L&D پسا كرونا در زمينه مسئوليت CEO و CIO در سازمان، تغيير استراتژي و ميزان سختي و آساني تغيير استراتزي، درصد افزايش و كاهش هزينه هاي L&D ، تغييرات تقاضا براي تغيير L&D از جانب ذينفعان، مقايسه پلتفرم هاي مختلف L&D، پياده سازي L&D مطابق با كرونا، مقايسه ميزان موفقيت انواع مختلف محتوا در L&D در ايام كرونا، مقايسه ميزان موفقيت كلاسهاي مجازي، پلتفرم يادگيري تجربي، يادگيري مشلركتي و LMS با يكديگر، تاثير L&D پسا كرونا بر شاخص هاي كليدي عملكرد (KPI) اطلاعات ارزشمندي ارائه مي شود

هشتگ‌ها:

استراتژي يادگيري الكرونيكي پسا كرونا هزينههاي L&D پلتفرم هاي L&D كلاس مجازي يادگيري تجربي يادگيري مشاركتي LMS شاخص كليدي عملكرد

ویدیوهای مرتبط
1:0
603 بازید   1 سال پیش