درس متالورژی پیشرفته جوشکاری- جریان سیال در قوس و جوش- قسمت دوم

نمایش 95

akbarimusavi

منتشر شده 1 سال پیش
دسته‌بندی:

معدن و متالوژی

توضیحات:

دانشکده متالورژی و مواد پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران- درس کارشناسی ارشد گرایش جوشکاری- درس متالورژی پیشرفته جوشکاری- از فایل welding metallurgy06- قسمت دوم

هشتگ‌ها:

ویدیوهای مرتبط