مرحله 2 - فعالسازی Virtual Machine Platform در تنظمیات ویندوز به عنوان مقدمه نصب Docker

نمایش 128

سید مرتضی امینی

منتشر شده 8 ماه پیش
دسته‌بندی:

راهنماها

توضیحات:

این کار مقدمه ای برای نصب Windows subsystem for linux (WSL) بوده که برای نصب Docker بر روی ویندوز نیاز است.

هشتگ‌ها:

#سامانه_پردازش_موازی #بستر_محاسباتی

ویدیوهای مرتبط