دیدار و گفتگو با دکتر محسن جهانگیری، استاد فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

نمایش 97

چند رسانه ای اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

منتشر شده 5 ماه پیش
دسته‌بندی:

فرهنگی و اجتماعی

توضیحات:

دیدار و گفتگو با دکتر محسن جهانگیری، استاد فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، 30 آذر 1378

هشتگ‌ها:

فلسفه اداره کل فرهنگی و اجتماعی گفتگو

ویدیوهای مرتبط