معرفی واحد توسعه / نظارت بر توسعه سامانه های اطلاعاتی دانشگاه تهران قسمت دوم

نمایش 629

رسانه های مرکز فناوریهای دیجیتالی

منتشر شده 3 سال پیش
دسته‌بندی:

تحول دیجیتال

توضیحات:

در این ویدئو خانم ملک لوزاده در قسمت دوم معرفی واحد توسعه و نظارت بر توسعه ابتدا لیست پروژه های پایان یافته و در حال انجام را ارائه و سپس در خصوص شرح وظایف مدیر توسعه و همچنینی نقش واحد توسعه در ساختار جدید مطالب مبسوطی ارائه نمودند.

هشتگ‌ها:

توسعه نظارت سامانه ساختار پشتیبانی فنی

ویدیوهای مرتبط