جلسه 05 - رابطه

نمایش 54

عليرضا صديقي

منتشر شده 3 ماه پیش
دسته‌بندی:

ریاضی

توضیحات:

تعریف رابطه و برخی ویژگی‌های آن

هشتگ‌ها: