فنون تصمیم گیری چندمعیاره 3-دکترفرهودی

نمایش 115

دروس دکتر فرجی در دوران کرونا

منتشر شده 1 سال پیش
دسته‌بندی:

جغرافیا

توضیحات:

روشهای بی مقیاس سازی

هشتگ‌ها:

دکتر فرهودی MCDM فنون تصمیم

ویدیوهای مرتبط