اولین دوره آموزشی اصول و کاربرد فلوسایتومتری

نمایش 91

IBB

منتشر شده 3 ماه پیش
دسته‌بندی:

بیوشیمی

توضیحات:

اولین دوره آموزشی اصول و کاربرد فلوسایتومتری (دوره های آموزشی مجازی تجهیزات با فناوری بالا IBB)

هشتگ‌ها:

کارگاه workshop IBBworkshop (دوره های آموزشی مجازی تجهیزات با فناوری بالا IBB) دوره های آموزشی مجازی تجهیزات با فناوری بالا IBB آزمایشگاه مرکزی دکتر بانی clab

ویدیوهای مرتبط