آیین اختتامیه سومین دوره جشنواره ملی کتاب سال فرهنگی دانشجویان

نمایش 19

چند رسانه ای اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

منتشر شده 5 ماه پیش
دسته‌بندی:

فرهنگی و اجتماعی

توضیحات:

آیین اختتامیه سومین دوره جشنواره ملی کتاب سال فرهنگی دانشجویان، اردیبهشت 1398

هشتگ‌ها:

آیین اختتامیه سومین دوره جشنواره ملی کتاب سال فرهنگی دانشجویان

ویدیوهای مرتبط