مرحله 11-2 - ادامه مثال پایتون (بدون قرار دادن فایل های داده ها و برنامه در container-image: روش توصیه شده)

نمایش 60

سید مرتضی امینی

منتشر شده 8 ماه پیش
دسته‌بندی:

راهنماها

توضیحات:

ادامه مرحله 11-1

هشتگ‌ها:

#سامانه_پردازش_موازی #بستر_محاسباتی

ویدیوهای مرتبط