جلسه 02 - اعداد مختلط

نمایش 58

عليرضا صديقي

منتشر شده 5 ماه پیش
دسته‌بندی:

ریاضی

توضیحات:

اعداد موهومی و مجموعه اعداد مختلط

هشتگ‌ها: