جلسه 02 - اعداد مختلط

نمایش 40

عليرضا صديقي

منتشر شده 3 ماه پیش
دسته‌بندی:

ریاضی

توضیحات:

اعداد موهومی و مجموعه اعداد مختلط

هشتگ‌ها: