ارائه دکتر فاطمی در شورای آموزش دانشگاه تاریخ 990327

نمایش 409

دکتر سید امید فاطمی

منتشر شده 1 سال پیش
دسته‌بندی:

یادگیری‌الکترونیکی

توضیحات:

جلسه سوم شورای آموزش دانشگاه در تاریخ 27 خرداد 99 برگزار شد. یک قسمت جلسه به آزمون حضوری مرتبط بود. قسمت دوم که این ارائه مرتبط با آن می شود در رابطه با آزمون غیر حضوری و روشهای برگزاری آن توسط اساتید می باشد.

هشتگ‌ها:

شورای آموزشی دانشگاه یادگیری الکترونیکی کوئیز آزمون آزمون پایان ترم آزمون امن آزمون سالم

ویدیوهای مرتبط
1:0
663 بازید   1 سال پیش