افزایش مهارت اعضاء هیأت علمی دانشگاه برای اجرای دوره الکترونیکی

نمایش 247

دکتر سید امید فاطمی

منتشر شده 9 ماه پیش
دسته‌بندی:

یادگیری‌الکترونیکی

توضیحات:

این مقاله برای همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاه ها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید 19 ارسال شد و پذیرفته شد. فایل ارائه در همایش لازم بود 8 دقیقه باشد. اما نسخه کامل در اینجا بارگذاری شده است. آدرس همایش: http://elearningcovid19.kntu.ac.ir تاریخ همایش 21 تا 23 مرداد

هشتگ‌ها:

یادگیری الکترونیکی طراحی تدریس توانمند سازی استادان کارگاه روشهای نوین یاددهی و یادگیری

ویدیوهای مرتبط
1:0
603 بازید   1 سال پیش