کارتوگرافی و تولید نقشه

نمایش 296

دروس دکتر فرجی در دوران کرونا

منتشر شده 6 ماه پیش
دسته‌بندی:

جغرافیا

توضیحات:

شبکه بندی

هشتگ‌ها:

دکتر فرجی GIS دانشکده جغرافیا

ویدیوهای مرتبط