نشست‌های تخصصی چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق‌مدار - نشست اول

نمایش 550

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

منتشر شده 3 سال پیش
دسته‌بندی:

فرهنگی و اجتماعی

توضیحات:

نشست‌های تخصصی چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق‌مدار - نشست اول - 28 مهر 1400

هشتگ‌ها:

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران دانشگاه اخلاق مدار پیش نشست تخصصی

ویدیوهای مرتبط