جلسه 02 - ماتریس‌ها: انواع ماتریس، ترانهاده و ...

نمایش 84

عليرضا صديقي

منتشر شده 7 ماه پیش
دسته‌بندی:

ریاضی

توضیحات:

انواع ماتریس، ویژگی‌های ماتریس، ترانهاده، افراز

هشتگ‌ها: