درس نمونه برداری اکتشافی (جلسه چهارم اسفند ماه سال 1398 )

نمایش 2931

gjkohan

منتشر شده 4 سال پیش
دسته‌بندی:

معدن و متالوژی

توضیحات:

این ویدئو مربوط به مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن، درس نمونه برداری اکتشافی است. محتوای درسی جلسه چهارم اسفند ماه سال 1398 درس نمونه برداری اکتشافی با احترام تقدیم حضور می شود.

هشتگ‌ها:

نمونه برداری مهندسی اکتشاف معدن نمونه برداری از مغزه ها

ویدیوهای مرتبط