فنون تصمیم گیری چندمعیاره - Promethee

نمایش 84

دروس دکتر فرجی در دوران کرونا

منتشر شده 9 ماه پیش
دسته‌بندی:

جغرافیا

توضیحات:

هشتگ‌ها:

دکتر فرهودی MCDM فنون تصمیم

ویدیوهای مرتبط