ارائه دکتر فاطمی در نشست با معاون آموزشی و مدیران کل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره یادگیری الکترونیکی و نظامنامه مرتبط

نمایش 223

دکتر سید امید فاطمی

منتشر شده 1 سال پیش
دسته‌بندی:

یادگیری‌الکترونیکی

توضیحات:

ارائه دکتر فاطمی در نشست با معاون آموزشی و مدیران کل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره یادگیری الکترونیکی و نظامنامه مرتبط یادگیری الکترونیکی یادگیری آینده خواهد بود. چهار ویژگی اصلی دارد: محتوا محور، دانشجو محور، فعالیت محور و شبکه محور

هشتگ‌ها:

یادگیری الکترونیکی نظامنامه آموزش مجازی فعالیت محور دانشجو محور یادگیری آینده

ویدیوهای مرتبط
1:0
664 بازید   1 سال پیش