معرفی ظرفیت های علمی و فرهنگی دانشگاه تهران-2- به زبان انگلیسی

نمایش 1011

چند رسانه ای اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

منتشر شده 4 ماه پیش
دسته‌بندی:

فرهنگی و اجتماعی

توضیحات:

معرفی ظرفیت های علمی و فرهنگی دانشگاه تهران-2- به زبان انگلیسی

هشتگ‌ها:

ظرفیت های علمی و فرهنگی دانشگاه تهران باشگاه دانش آموزی اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

ویدیوهای مرتبط