معرفی سامانه حسابداری تعهدی دانشگاه تهران

نمایش 614

رسانه های مرکز فناوریهای دیجیتالی

منتشر شده 3 سال پیش
دسته‌بندی:

تحول دیجیتال

توضیحات:

در این ویدئو آقای ارجمندی ضمن معرفی سامانه حسابداری تعهدی دانشگاه تهران توضیحاتی در خصوص راه اندازی حسابداری تعهدی بر اساس برنامه توسعه چهارم و پنجم، تفاوت بین حسابداری تعهدی و نقدی در نحوه شناسایی در امدها و هزینه ها، فرهنگ سازی استقرار سامانه حسابداری تعهدی و تعداد کاربران ارائه می کند

هشتگ‌ها:

حسابداری تعهدی حسابداری نقدی

ویدیوهای مرتبط