همایش ملی سنجش علمی و آزمون های ورودی آموزش عالی | روز اول

نمایش 346

مدیریت دیجیتالی ارتباطات و مستندات (مداوم) دانشگاه تهران

منتشر شده 1 سال پیش
دسته‌بندی:

روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات:

همایش ملی سنجش علمی و آزمون های ورودی آموزش عالی: مبانی، چالش ها و راهکارها | 26 و 27 آبان ماه 1400

هشتگ‌ها:

ویدیوهای مرتبط