روشهای نوین یادگیری و یاددهی - ارائه دکتر فاطمی در جمع اساتید دانشگاه فنی - حرفه ای

نمایش 1401

دکتر سید امید فاطمی

منتشر شده 11 ماه پیش
دسته‌بندی:

یادگیری‌الکترونیکی

توضیحات:

روشهای نوین یادگیری و یاددهی با تاکید بر روش الکترونیکی ارائه دکتر فاطمی در جمع اساتید دانشگاه فنی - حرفه ای تاریخ: سه شنبه 19 فروردین 1399

هشتگ‌ها:

یادگیری الکترونیکی آموزش برخط کلاس مجازی

ویدیوهای مرتبط
1:0
528 بازید   1 سال پیش