روشهای نوین یادگیری و یاددهی - ارائه دکتر فاطمی در جمع اساتید دانشگاه فنی - حرفه ای

نمایش 1995

دکتر سید امید فاطمی

منتشر شده 2 سال پیش
دسته‌بندی:

یادگیری‌الکترونیکی

توضیحات:

روشهای نوین یادگیری و یاددهی با تاکید بر روش الکترونیکی ارائه دکتر فاطمی در جمع اساتید دانشگاه فنی - حرفه ای تاریخ: سه شنبه 19 فروردین 1399

هشتگ‌ها:

یادگیری الکترونیکی آموزش برخط کلاس مجازی

ویدیوهای مرتبط
1:0
1102 بازید   3 سال پیش