اجرای الکترونیکی دروس عملی - قسمت دوم - طرح بحث

نمایش 717

دکتر سید امید فاطمی

منتشر شده 1 سال پیش
دسته‌بندی:

یادگیری‌الکترونیکی

توضیحات:

وبینار برای استادان فنی - حرفه ای هفده اردیبهشت 99

هشتگ‌ها:

یادگیری الکترونیکی طراحی تدریس دروس عملی بلوم

ویدیوهای مرتبط
1:0
661 بازید   1 سال پیش