جلسه دوم استاتیک رشته صنایع قسمت اول

نمایش 340

hassan.hadizade

منتشر شده 9 ماه پیش
دسته‌بندی:

مهندسی صنایع

توضیحات:

تعاریف گشتاور و قانون دست راست

هشتگ‌ها:

ویدیوهای مرتبط
1:0
1114 بازید   1 سال پیش
1:0
707 بازید   1 سال پیش
1:0
727 بازید   1 سال پیش
1:0
637 بازید   1 سال پیش
1:0
400 بازید   1 سال پیش
1:0
502 بازید   1 سال پیش
1:0
656 بازید   1 سال پیش
1:0
651 بازید   1 سال پیش
1:0
463 بازید   1 سال پیش
1:0
548 بازید   1 سال پیش
1:0
515 بازید   1 سال پیش