سخنرانی خانم دکتر فردوسی پور با موضوع مهارت های ارتباطی

نمایش 64

چند رسانه ای اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

منتشر شده 5 ماه پیش
دسته‌بندی:

فرهنگی و اجتماعی

توضیحات:

سخنرانی خانم دکتر فردوسی پور با موضوع مهارت های ارتباطی، کانون اندیشه دانشجویان، 10 خرداد 1379

هشتگ‌ها:

مهارت های ارتباطی کانون اندیشه دانشجویان اداره کل فرهنگی و اجتماعی

ویدیوهای مرتبط