موازنه جرم و انرژی

نمایش 247

sarrafzdh

منتشر شده 11 ماه پیش
دسته‌بندی:

مهندسی شیمی

توضیحات:

بیان پاره ای از مفاهیم سیستمی و فرایندی در موازنه جرم و انرژی-مهندسی شیمی

هشتگ‌ها:

موازنه جرم انرژی فرایند مهندسی شیمی تدریس مجازی

ویدیوهای مرتبط
1:0
247 بازید   11 ماه پیش