موازنه جرم و انرژی

نمایش 445

sarrafzdh

منتشر شده 2 سال پیش
دسته‌بندی:

مهندسی شیمی

توضیحات:

بیان پاره ای از مفاهیم سیستمی و فرایندی در موازنه جرم و انرژی-مهندسی شیمی

هشتگ‌ها:

موازنه جرم انرژی فرایند مهندسی شیمی تدریس مجازی