درس روش اجزاء محدود - موضوع خرپا- (Trusses) قسمت دوم

نمایش 71

akbarimusavi

منتشر شده 1 سال پیش
دسته‌بندی:

معدن و متالوژی

توضیحات:

دانشکده متالورژی و مواد پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران- از جمله دروس کارشناسی ارشد- درس روش اجزاء محدود- از فایل ،Trusses-1- قسمت دوم

هشتگ‌ها:

ویدیوهای مرتبط