هشتمین دوره آموزشی اصول و کاربرد NMR

نمایش 120

IBB

منتشر شده 2 ماه پیش
دسته‌بندی:

بیوشیمی

توضیحات:

هشتمین دوره آموزشی اصول و کاربرد NMR(دوره های آموزشی مجازی تجهیزات با فناوری بالا IBB)

هشتگ‌ها:

کارگاه workshop IBBworkshop (دوره های آموزشی مجازی تجهیزات با فناوری بالا IBB) دوره های آموزشی مجازی تجهیزات با فناوری بالا IBB آزمایشگاه مرکزی clab

ویدیوهای مرتبط