جلسه با دکتر قلی پور - حوزه منابع انسانی مرکز فناوری های دیجیتالی دانشگاه تهران

نمایش 45

دسته‌بندی:

مدیریت و حسابداری

توضیحات:

با توجه به نیاز جدی مرکز فناوری های دیجیتالی به توجه به حوزه منابع انسانی این جلسه با حضور آقای دکتر قلی پور در تاریخ 22 مرداد 99 برگزار شد. ایشان توضیحات مبسوطی در زمینه نیازهای این بخش فرمودند.

هشتگ‌ها:

مدیریت منابع انسانی مرکز فناوری های دیجتیالی فناوری اطلاعات