راهنماي استاد براي استفاده از سامانه امن آزمون

نمایش 61

دکتر سید امید فاطمی

منتشر شده 12 ماه پیش
دسته‌بندی:

راهنماها

توضیحات:

راهنماي استاد براي استفاده از سامانه امن آزمون

هشتگ‌ها:

يادگيري الكترونيكي آزمون امن آزمون

ویدیوهای مرتبط