سخنرانی با موضوع ادبیات داستانی معاصر ایران با حضور محمد بهارلو

نمایش 47

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

منتشر شده 2 ماه پیش
دسته‌بندی:

فرهنگی و اجتماعی

توضیحات:

سخنرانی با موضوع ادبیات داستانی معاصر ایران با حضور محمد بهارلو - 27 مهر 1378

هشتگ‌ها:

ادبیات داستانی معاصر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

ویدیوهای مرتبط